• A
  • A
  • A
Регионални рачуни

Регионални рачуни представљају обрачун главних макроекономских агрегата националних рачуна по регионима и областима (окрузима) и приказују њихов допринос економском развоју Републике Србије. Главни индикатори регионалних рачуна су регионални бруто домаћи производ на нивоу региона (НСТЈ-2) и регионална бруто додата вредност по областима (окрузима) и секторима делатности. Поред наведеног, регионални рачуни обухватају и регионалну дистрибуцију запослености и инвестиција у основна средства, као и регионалне рачуне домаћинстава – примарни и расположиви доходак домаћинстава по регионима.

 

Подаци
Погледајте и ово
Регионални рачуни – додатне табеле
Регионални рачуни – додатне табеле