• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
12. јун 2024. Индекси потрошачких цена, мај 2024

Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2024. године, у односу на април 2024. године, у просеку су повећане за 0,4%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци