• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
12. септембар 2023. Индекси потрошачких цена, август 2023

Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2023. године, у односу на јул 2023. године, у просеку су забележиле раст од 0,4%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци