• A
  • A
  • A
Произвођачке цене

Индекси цена произвођача мере промене цена производа и услуга на нивоу произвођача. Ове цене су цене по којима произвођачи продају своје производе. Не укључују порезе и доприносе.   Израчунавају се за област индустрије (домаће тржиште, увоз, извоз и укупни индекс цена произвођача индустријских прозвода) и за област пољопривреде. 

Вести
Види све
12. јул 2024. Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, мај 2024

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у мају 2024. године, у односу на исти месец 2023. године, смањене су за 2,0%.

Опширније
Подаци