• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. фебруар 2023. Грађевинска делатност , IV квартал 2022

Према подацима који су прикупљени у IV кварталу 2022. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије опала је за 0,1% у текућим ценама, док у сталним ценама пад износи  13,7% у односу на IV квартал 2021. године. Вредност изведених радова на зградама опала  је 12,8%, а на осталим грађевинама 14,2%, у сталним ценама.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
581 188 278
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
258 132 062
Укупна површина изграђених зграда, м2
6 234 886
Подаци