• A
  • A
  • A
Издавачка делатност и штампа

Подаци о издавању непериодичних и периодичних серијских публикација, издатих у земљи и стављених на располагање јавности,према најважнијим библиографским обележјима.

Вести
Види све
14. новембар 2022. Издавачка делатност и штампа– Листови и часописи, 2021

У Републици Србији 2021. године објављено је 1 677 серијских публикација, што представља повећање од 2,4% у односу на 2020. годину.

Од укупног броја издатих серијских публикација, 83,1% су часописи, 12,7% су листови/новине, 4,1% остале серијске публикације, а 0,1% су неповезани листови са занимљивим садржајем.

Опширније