• A
  • A
  • A
Иновације

Подаци о примени новог или значајно побољшаног производа, услуге или процеса, маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или односима пословног субјекта са окружењем.

 

Вести
Види све
01. децембар 2023. Индикатори иновативних активности, 2023

Учешће пословних субјеката са најмање једном врстом иновације износи 51,14%. Иновативнo је више од  67% великих пословних субјекaта, око 56% средњих пословних субјеката, док је међу малим пословним субјектима око 50% иновативно.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци