• A
  • A
  • A
Истраживање и развој

Подаци о броју научноистраживачких организација, запосленима на пословима истраживања и развоја, броју и врсти научноистраживачких радова.

 

Вести
Види све
31. август 2023. Научноистраживачка и развојна делатност, 2022.

Укупни издаци за научноистраживачку и истраживачко-развојну делатност (НИРД) у 2022. години износили су преко 68 милијарди РСД (68.574.283 у хиљадама), а њихово учешће у БДП-у износи 0,97%.

Опширније
Подаци