• A
  • A
  • A
Образовање одраслих и целоживотно учење

Подаци о образовању одраслих у формалном систему: број школа/одељења за основно образовање одраслих, број полазника и завршавање ових школа; број полазника мајсторског-специјалистичког образовања.
Подаци о учешћу одраслих у неком облику формалног или неформалног образовања и обука обезбеђује се Анкетом о образовању одраслих која је део европског статистичког система и спроводи се у петогодишњој периодици. 

Вести
Види све
15. април 2022. Континуирано стручно усавршавање/обуке у пословним субјектима (KСУО) 2020.

Скоро половина предузећа у Републици Србији (49,2%) спроводи неки облик континуираног стручног усавршавања за своје запослене, док су обуке похађала 24,8% укупно запослених у свим предузећима.

Опширније
Подаци