• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
29. јун 2022. Основно образовање – крај школске године, 2021

На крају школске 2020/21. године у Републици Србији радила је 3 241 редовна основна школа, 1 136 матичних и 2 105 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 508 975 ученика, 457 652 у матичним и 51 323 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци