• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
29. јун 2023. Основно образовање – крај школске године, 2022

На крају школске 2021/22.године у Републици Србији настава се одвијала у 3 210 редовних основних школа,од тога у 1 135 матичних школа и 2 075 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 505 291 ученик, 455 425 у матичним и 49 866 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци