• A
  • A
  • A
Предшколско васпитање и образовање

Статистика предшколског образовања обезбеђује податке о броју и капацитету предшколских установа, o броју васпитних група, узрасту и полу деце и дужини боравка, језику остваривања рада, o деци са сметњама у развоју у предшколском образовању као и о запосленима према полу, дужини радног времена, нивоу образовања и врсти посла.

Вести
Види све
20. април 2022. Предшколско васпитање и образовање, 2022.

У школској 2021/22. години 223 559 деце похађало је предшколско васпитање и образовање.

Деце узраста од шест месеци до три године било је 53 981 (24,1%), а деце од навршене три године до поласка у школу 169 578 (75,9%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци