• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
13. април 2023. Средње образовање – почетак школске године, 2022

У школској 2022/23. години 521 редовну средњу школу (државну и приватну) похађало је 234 919 ученика, а 38 државних школа/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 1 846 ученика.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци