• A
  • A
  • A
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
29. јун 2022. Средње образовање – крај школске године, 2021

У школској 2020/21. години у 518 редовних средњих школа наставу је похађало 246 638 ученика – 122 365 девојчица (49,6%) и 124 273 дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (39) похађало је 2 208 ученика – 830 девојчица (37,6%) и 1 378 дечака (62,4%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци