• A
  • A
  • A
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
16. октобар 2023. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2022

У 2022. години стопа ризика од сиромаштва износила је 20,0%, и у односу на 2021. годину нижа је за 1,2 процентна поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 28,1%, и у односу на 2021. годину нижа је за 0,3 п. п.

Опширније
Подаци