• A
  • A
  • A
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
14. октобар 2022. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2021

У 2021. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,2%, и у односу на 2020. годину нижа је за 0,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 25,5%, и у односу на 2020. годину нижа је за 1,3 процентних поена.

Опширније
Подаци