• A
  • A
  • A
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Вести
Види све
14. јул 2022. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2021.

У Републици Србији је, у 2021. години, за 80632 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен поступак по кривичној пријави, што је за 8% више у односу на 2020. годину.

Опширније
Подаци