• A
  • A
  • A
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Вести
Види све
12. јул 2024. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2023.

У Републици Србији, у 2023. години, за 74 504 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 10% мање у односу на 2022. годину. Правноснажно је осуђено 26 919 пунолетних лица, што је за 3% више у односу на претходну годину. 

Опширније
Подаци