• A
  • A
  • A
Учиниоци привредних преступа

Подаци о одговорним и правним лицима учиниоцима привредних преступа.

 

Вести
Види све
28. август 2023. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2022.

У 2022. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица мањи је за 16% а правних лица за 14% у односу на 2021. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу већи за 38% а правних лица за 60%.

Опширније
Подаци