• A
  • A
  • A
Регистрована возила

Подаци оброју укупно и први пут регистрованих возила, и њиховим карактеристикама (месту регистрације, тежини, носивости, гориву, власништву), обрађују се на месечном и годишњем нивоу.

Вести
Види све
18. март 2024. Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2023

Број друмских моторних и прикључних возила регистрованих током 2023. године у Републици Србији већи је у односу на број регистрованих возила у претходној години, и то за 2,5%. Пад је забележен код мопеда, аутобуса и радних возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Audi, Ford и Citroen.

Опширније
Подаци