• A
  • A
  • A
Процене становништва

Процене становништва су засноване на резултатима пописа становништва и на резултатима обраде статистике природног и механичког кретања становништва. Резултати процена се израђују према полу, старости и типу насеља и публикују се до нивоа општина. Осим проценама становништва средином године, које представљају просечан процењен број становника у тој години, располаже се подацима  о броју становника почетком посматране године (1. јануар) и крајем исте године (31. децембар).

 

Вести
Види све
03. јул 2023. Процењен број становника, 2022

Процењен број становника у Републици Србији у 2022. години је 6 664 449 (процене су засноване на резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године и резултатима годишње статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва). Посматрано по полу, 51,4% чине жене (3 423 627), а 48,6% мушкарци (3 240 822).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци