• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
01. јул 2024. Витални догађаји, 2023

У Републици Србији у 2023. години број живорођене деце износи 61 052, док je број умрлих 97 081 лице. Природни прираштај износи -36 029 становника. Број становника у Републици Србији у 2023. години процењен је на 6 623 183. 

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле