• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. септембар 2023. Живорођени и умрли, јануар-август 2023

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2023. године, број живорођених је износио 40 376. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 40 244, бележи се раст од 132 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒август 2023. године износио је 64 950 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 77 352, бележи се пад од 12 402 или за 16,0%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле