• A
  • A
  • A
Таблице морталитета

Таблице морталитета су основни демографски алат за анализирање смртности становништва и представљају табеларни приказ смртности по старости и полу. Полазећи од вероватноће смрти, рачунају се биометријске функције: вероватноћа доживљења, број живих, очекивано трајање живота и др. Према извору података и поступку израде, постоје  две врсте таблица: детаљне и скраћене апроксимативне таблице морталита. Користе се за хипотезе о будућем кретању морталитета, за израчунавање нето стопе репродукције, али и у актуарству.

Подаци