• A
  • A
  • A
Закључени и разведени бракови

Подаци о броју законски закључених бракова, о броју правоснажно разведених и поништених бракова и бракова који су проглашени неважећим, као и подаци о демографским и економским карактеристикама лица која су закључила брак односно чији је брак разведен.

 

Вести
Види све
10. јул 2024. Закључени и разведени бракови, 2023

У 2023. години у Републици Србији закључено је 31 670 бракова, што представља пад од 3,5% у односу на претходну годину. Истовремено, 25 887 закључених првих бракова показује пад од 3,8% у односу на 2022. годину. Број закључених бракова на 1 000 становника износи 4,8. Просечна старост при закључењу брака за младожење износи 34,5 година, а за невесте 31,4 године.

У Републици Србији у 2023. години разведено је 10 175 бракова, односно за 3,7% више у односу на претходну годину. Број разведених бракова на 1 000 становника износи 1,5. Просечна старост мужа при разводу брака износи 45,2 године, а за жене 41,7 година.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Табеле
Закључени и разведени бракови