• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење
Добили сте писмо обавештења о спровођењу Анкете о радној снази 
Вести
Види све
30. новембар 2023. Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2023.

Према подацима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2023. године, у односу на трећи квартал претходне године, дошло је до пораста стопе запослености за 0,5 процентних поена (п. п.) и пада стопе становништва ван радне снаге за 0,7 п. п., док је стопа незапослености остала непромењена. Стопа запослености за дати период износила је 50,7%, стопа незапослености 9,0% док је стопа становништва ван радне снаге износила 44,2%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
50,3 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
25,9 %
Стопа становништва ван радне снаге
44,7 %
Подаци