• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
30. јануар 2023. Регистрована запосленост, IV квартал 2022

Укупан број запослених у четвртом кварталу 2022. године износио је 2 342 244 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,4%, односно за 53 936 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 15 732 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 9 557 лицa), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 5 287 лица) и Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање (раст од 4 491 лица).

 

Опширније
Подаци