• A
  • A
  • A
Регистрована запосленост

Предмет Истраживања о регистрованој запослености, на бази информација из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, јесу запослени код правних лица и предузетника, лица која самостално обављају делатност (професију), регистровани индивидуални пољопривредници; запослени у јавном сектору; запослени према модалитетима запослености (у радном односу и ван радног односа), до нивоа општина и области делатности.

 

Вести
Види све
28. јул 2023. Регистрована запосленост, II квартал 2023

Укупан број запослених у другом кварталу 2023. године износио је 2 364 140 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 2,6%, односно за 59 484 лица.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Информисање и комуникације (раст од 15 333 лица), Стручне, научне и техничке делатности (раст од 9 038 лицa), Прерађивачка индустрија (раст од 8 143 лица) и Услуге смештаја и исхране (раст од 5 199 лица).

Опширније
Подаци