• A
  • A
  • A
Трошкови рада

Четворогодишњим Истраживањем о трошковима рада обезбеђују се подаци о трошковима рада које послодавци имају по основу ангажовања радне снаге. Добијени подаци пружају увид у стање и детаљну структуру трошкова рада.

Индекс трошкова рада, с циљем да прати краткорочно кретање основних трошкова рада, израчунава се квартално, на бази података који се преузимају из евиденције Пореске управе.

 

Подаци