• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
25. април 2024. Просечне зараде по запосленом, фебруар 2024

Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2024. године износила је 129 934 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 94 125 динара.

Просечна нето зарада у периоду јануар-фебруар 2024. године, у односу на исти период прошле године, номинално је већа за 15,7%, а реално је већа за 9,2%.

Медијална нето зарада за фебруар 2024. године износила је 72 956 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци