• A
  • A
  • A
Трговина на мало

Под трговином на мало подразумева се препродаја робе крајњим потрошачима (продаја робе без прераде, првенствено становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, и правним и физичким лицима за обављање њихове делатности).
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету робе у трговини на мало на месечном, кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности, робним групама и статистичким територијалним јединицама.

 

 

 

Вести
Види све
01. март 2023. Промет пољопривредних производа на пијацама, 4. тромесечје 2022.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у 2022. години, у односу на 2021. годину, изражена у текућим ценама, већа је за 22,6%.

Опширније
Подаци