• A
  • A
  • A
Трговина на мало

Под трговином на мало подразумева се препродаја робе крајњим потрошачима (продаја робе без прераде, првенствено становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, и правним и физичким лицима за обављање њихове делатности).
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету робе у трговини на мало на месечном, кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности, робним групама и статистичким територијалним јединицама.

 

 

 

Вести
Види све
30. април 2024. Промет робе у трговини на мало, март 2024

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у марту 2024. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 11,1%, а у сталним ценама за 6,6%.

Уколико се упореде прва три месеца 2024. године са истим периодом 2023. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 11,7%, а у сталним ценама за 6,5%.

 

Опширније
Подаци