• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
15. септембар 2023. Рачун емисијa у ваздух, 2021

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2021. години износила је 378,2 килотона (Gg), што је за 9,4% мање у односу на претходну годину. У укупним емисијама SОсектор Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 92,4% и бележи пад од 8,4% у поређењу са 2020. годином, удео сектора Прерађивачка индустрија 3,4%, остали сектори економских делатности 1,4% и домаћинства 2,8%. 

Опширније
Подаци