• A
  • A
  • A
Физички рачуни животнe срединe

Физички рачуни животне средине садрже податке о емисијама загађујућих материја у ваздух и емисијама гасова са ефектом стаклене баште према секторима економских делатности, као и токове материјала између економије и природног окружења. 

 

 

Вести
Види све
05. децембар 2023. Индикатори материјалних токова, 2022

Домаћа потрошња материјала у 2022. години износила је 146 216 хиљ. тона, што је за 10,1% више него у 2021. години. Према категоријама материјала, највећа је била потрошња фосилних горива (45 337 хиљ. тона) и неметалних минерала (39 103 хиљ. тона). Домаћа потрошња материјала по становнику у 2022. години износила је 21,9 тоне, што је за 2,5 тоне више у односу на претходну годину.

Опширније
Подаци