• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
05. април 2024. Рачун накнада у области животне средине, 2022

У 2022. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 241 633,3 мил. динара, што је за 1% мање него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетскe накнаде са 87,2% и накнаде у области саобраћаја са 7,2%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 3,8% односно са 1,7%, респективно.

Опширније