• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
10. јануар 2024. Наводњавање, 2023.

За наводњавање је у 2023. години укупно захваћено 70 429 хиљ. m3 воде, што је за 29,1% мање него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 93,5%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Опширније
Подаци