• A
  • A
  • A
ZeneIMuskarcim.png
09.02.2024. -
Жене и мушкарци у Републици Србији, 2023.


Републички завод за статистику, уз подршку Агенције за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), објавио је седму по реду публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији” за 2023. годину.

Публикација је настала као резултат сагледавања потреба корисника да се, преко статистичких података, прате стање у друштву и односи међу половима и са намером да се, коришћењем статистичких података, креирају и спроводе политике усмерене на отклањање неједнакости међу половима и унапређење једнаких могућности за све. За анализу стања, доношење одговарајућих мера и праћење њихове реализације неопходно је редовно системско обезбеђивање статистичких показатеља и њихово унапређивање.

У овој публикацији се приказују и индикатори који служе за праћење Циљева одрживог развоја (ЦОР) и сада су доступна укупно 33 индикатора ЦОР-а. Седма публикација садржи нову област која је посвећена информационо-комуникационим технологијама.

Публикацију „Жене и мушкарци у Републици Србији“ можете преузети овде.