• A
  • A
  • A
mics.png
23.08.2019. -
MICS 6 – од 2. септембра до 10. новембра 2019.


MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) представља истраживачки програм који, на глобалном нивоу, припрема УНИЦЕФ у сарадњи са различитим агенцијама Уједињених нација. Истраживање се спроводи у сарадњи са националним статистикама  у петогодишњој динамици.

Oво је шести циклус MICS-a у Србији и истраживање ће бити спроведено у периоду од 2. септембра до 10. новембра 2019. године.

Овим истраживањем се прикупљају различити показатељи о положају, пре свега, жена и деце, затим о положају породица, положају маргинализованих група становништва итд.

МICS представља једини извор података за многе индикаторе који се односе на заштиту детета, образовање у раном детињству (похађање предшколских установа), имунизацију (вакцинација деце), опште образовање, образовање ромске популације, затим на здравље популације, навике у исхрани итд. 

Циљ овог истраживања је да се помогне у обезбеђивању показатеља који не постоје у административним изворима и подацима из других истраживања.

Сви подаци се прикупљају у складу са Законом о званичној статистици, прикупљени подаци су службена тајна и објављују се искључиво у збирном (агрегираном) облику.

Истраживање се спроводи кроз заједничку сарадњу ЕУ Делегације у Србији, UNFP-a, UNICEF-a и РЗС-а.

Списак градова/општина у којима ће се спроводити МICS истраживање, можете погледати овде.

Остале вести