• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
21.10.2022. -
Употреба ИКТ-а – домаћинства, 2022.


У 2022. години 83,2% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 93,0%. У Војводини она износи 81,9%, у Шумадији и Западној Србији 80,7%, док у Јужној и Источној Србији износи 76,6%.