• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.06.2023. -
Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2023. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2023. године били су већи за 9,7% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 13,1% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2023. године били су већи за 8,3% у односу на исти период претходне године. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 10% у односу на исти период претходне године.

Остале вести