• A
  • A
  • A
shutterstock_581580640.jpg
03.06.2024. -
Штете у шумама, 2023.


Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2023. години, исказане по запремини дрвета, износе 264 633 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 24 000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од 186 047 m3 запремине дрвета, што износи око 70% од укупних штета насталих у државним шумама. Посебно велику штету је изазвала тзв. суперћелијска олуја у јулу месецу 2023. године, нарочито на територији Војводине. Санација ових штета још увек je у току, па се са сигурношћу може рећи да су штете изазване овом временском непогодом још веће. У овом саопштењу је приказана само посечена дрвна запремина до краја 2023. године. У 2023. години евидентирано је 13 пожара у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 680 m3. У приватним шумама није било пријављених пожара. Штете од биљних болести у државним шумама у 2023. години износе око 43 000 m3.