• A
  • A
  • A
Imports_exports.jpg
28.06.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, за мај 2024.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-мај 2024. године износи:

   – 30152,1 милионa долара – раст од  1,1% у односу на исти период претходне године;

   – 27861,0 милиона евра – раст од  0,9% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 13159,5 мил. долара, што чини раст од 0,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 16992,6 мил. долара, што је за 1,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 12158,7 милиона, што је чини раст од 0,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 15702,3 милиона, што представља повећање од 1,2% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 3833,0 мил. долара, што чини повећање од 3,4% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3543,6 милиона, што је повећање од 3,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,9%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,3% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1245,2 мил. долара, који је резултат углавном извоза: житарица и производа од њих, друмских возила, пића, електричне енергије и нафте и нафтних деривата. Извоз Србије износи 1912,1 а увоз 666,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 286,7%. Изражено у еврима, извоз износи 1767,1 а увоз 616,4 мил. евра (суфицит је 1150,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 286,7%).

Саопштење за јавност

Остале вести