• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
28.06.2024. -
Укупан превоз путника и робе, 2022. и 2023.


Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2023. години повећан је за 29,6% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, порастао је и унутрашњи превоз путника за 6,6%, што је утицало на раст укупног броја превезених путника за 8,6%. Обим рада, изражен у путничким километрима, у 2023. години порастао је за 26,4%, што је последица повећања обима рада у унутрашњем превозу путника за 0,1%, као и обима рада у међународном превозу за 46,6%.

Количина укупно превезене робе у 2023. години мања је за 2,4% у односу на претходну годину. Иако је унутрашњи превоз робе повећан за 2,8%, у међународном превозу робе забележено је смањење извоза робе за 8,9% и увоза за 2,1% у односу на 2022. годину. Обим рада, исказан у тонским километрима, смањен је за 7,9%.

Остале вести