• A
  • A
  • A
Slicica.jpg
03.12.2021. -
Индикатори иновативних активности, 2018–2020.


Учешће пословних субјеката са бар једном врстом иновација износи 54,79%. Иновативнo је више од  69% великих пословних субјекaта, око 58% средњих пословних субјеката, док је међу малим пословним субјектима око 54% иновативно. Иновативне активности су готово исто заступљене  код пословних субјеката који се баве производним и услужним делатностима, иновације је увело преко 54% пословних субјеката.

У погледу регионалне заступљености, иновације производа и процеса имају учешће преко 45%, али су неравномерно заступљене по регионима. Регионална заступљеност иновација производа и процеса креће се у распону од 46,5% (Београдски регион) до 10% (Регион Јужне и Источне Србије).

У структури прихода пословних субјеката иноватора доминира учешће прихода од продаје непромењених или занемарљиво мало промењених производа и износи преко 86%. Учешће од продаје производа/услуга који су нови за пословни субјекат и учешће од продаје производа/услуга који су нови на тржишту збирно износи око 14%.