• A
  • A
  • A
Untitled.png
30.11.2023. -
Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2023.


Према подацима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2023. године, у односу на трећи квартал претходне године, дошло је до пораста стопе запослености за 0,5 процентних поена (п. п.) и пада стопе становништва ван радне снаге за 0,7 п. п., док је стопа незапослености остала непромењена. Стопа запослености за дати период износила је 50,7%, стопа незапослености 9,0% док је стопа становништва ван радне снаге износила 44,2%.

У односу на трећи квартал 2022. године, укупна популација узраста 15 и више година смањена је за 56 900 и у трећем кварталу 2023. године износила је 5 693 500. Број активних лица већи је за 3 900, а контингент становништва ван радне снаге мањи је за 60 800. Број активних лица у трећем кварталу 2023. године износио је 3 174 200, а број становништва ван радне снаге 2 519 300. У оквиру контингента активног становништва тзв. радне снаге, број запослених је већи за 3 000 а број незапослених за свега 900 лица. Тако је број запослених лица у трећем кварталу износио 2 888 500, а број незапослених 285 700.

Стопа укупне неформалне запослености мања је у односу на трећи квартал 2022. године за 0,5 п. п. и у трећем кварталу 2023. износила је 12,8%. Неформална запосленост ван пољопривреде мања је за 0,3 п. п. и у трећем кварталу 2023. износила је 6,5%, док је у сектору пољопривреде већа за 1,4 п. п. и износила је 53,5%.

У поређењу са другим кварталом 2023. године дошло је до повећања стопе запослености за 0,3 п. п., смањења стопе незапослености за  0,6 п. п, док је стопа становништва ван радне снаге остала непромењена.

Остале вести