• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
10.01.2024. -
Наводњавање, 2023.


За наводњавање је у 2023. години укупно захваћено 70 429 хиљ. m3 воде, што је за 29,1% мање него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 93,5%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине, орошавањем се наводњавало 91,0% површине, капањем 8,7% површине, а површински се наводњавало свега 0,3% површине.

Током 2023. године у Републици Србији наводњавано је 47 579 ha пољопривредних површина, што је за 12,9% мање него у претходној години. Оранице и баште (са 93,4%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 6,0%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 0,6%).

Истраживањем о наводњавању обухваћени су пословни субјекти и земљорадничке задруге које се баве пољопривредном производњом и услугама у пољопривреди и/или управљају системима за наводњавање.

Остале вести