• A
  • A
  • A

© Copyright RZS

Korišćenjem bilo kog dela ovog sajta automatski prihvatate sledeće uslove:

Republički zavod za statistiku (RZS) nastoji da ovim sajtom omogući dostupnost statističkih podataka i informacija koje su u vezi sa nadležnostima i poslovanjem RZS. S tim u vezi, RZS nastoji da svi podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt budu tačni, pouzdani i ažurni. Međutim, RZS neće snositi odgovornost za bilo koju eventualnu štetu koja nastane, kao direktna ili indirektna posledica odluke koja je doneta ili aktivnosti koja je preuzeta, na osnovu korišćenja podataka i informacija sa ovog sajta.

RZS nastoji da mogućnost nastanka tehničkih problema i smetnji u radu sajta svede na najmanju moguću meru, međutim RZS ne može garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti, niti će snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa time može da nastane.

RZS ima autorska prava na kompletan sadržaj ovog sajta, koji uključuje statističke podatke i informacije u publikacijama i bazi podataka kao i grafičke, tekstualne, programske i druge materijale. RZS će ta prava štititi u skladu sa propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava.

Fajlovi sa ovog sajta se mogu snimati, reprodukovati, distribuirati i koristiti pod uslovom da je RZS naveden kao izvor.

Na sajtu se nalaze linkovi ka drugim internet stranicama za koje RZS ne preuzima nikakvu odgovornost.

RZS upozorava da je zabranjena i nezakonita svaka neovlašćena promena podataka sa njegovog sajta, njihovo brisanje ili uništenje, činjenje nedostupnim ili namerno izazvana šteta.

Izuzeci:

Vizuelni elementi (fotografije)
Fotografije se preuzimaju sa Shutterstock.com i Pixabay.com i koriste se u skladu sa dogovorenim pravilima korišćenja, osim ako na fotografiji nije drugačije navedeno. 

Zaštita podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti koje ste nam dobrovoljno dali RZS prikuplja i koristi, odnosno obrađuje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.