• A
  • A
  • A
Potrošnja, prihodi i uslovi života

Podaci dobijeni iz istraživanja: Anketa o potrošnji domaćinstava (APD) i Anketa o prihodima i uslovima života (SILK).