• A
  • A
  • A
Prihodi i uslovi života

Podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života, koji se koriste za dobijanje strukturnih socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije.

Vesti
Vidi sve
16. oktobar 2023. Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2022

U 2022. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 20,0%, i u odnosu na 2021. godinu niža je za 1,2 procentna poena. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 28,1%, i u odnosu na 2021. godinu niža je za 0,3 p. p.

Оpširnije
Podaci