• A
  • A
  • A
Ugostiteljstvo i turizam

Statistika ugostiteljstva obuhvata i prikazuje kretanje, obim i strukturu prometa koji se ostvaruje u ugostiteljskoj delatnosti. Promet u ugostiteljstvu predstavlja knjigovodstveno obračunatu vrednost izvršenih ugostiteljskih (smeštaj, hrana, piće) i drugih usluga koje se uobičajeno obavljaju u ugostiteljstvu (prevoz gostiju i prtljaga, uslužne zanatske delatnosti, prodaja duvana i suvenira, novina i dr.).
Statistika turizma obuhvata i prikazuje podatke o turističkom prometu i kapacitetima ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja. Turistički promet je definisan brojem dolazaka i brojem noćenja turista u smeštajnim objektima, a kapacitet brojem smeštajnih objekata, brojem soba i ležaja u njima, sa stanjem 31. avgusta.