• A
  • A
  • A
Ugostiteljstvo

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su poslovni subjekti koji su registrovani u okviru ugostiteljske delatnosti, kao i manji broj poslovnih subjekata koji su registrovani u okviru drugih delatnosti, ali u značajnoj meri obavljaju i ugostiteljsku delatnost.
Podaci o ostvarenom prometu u ugostiteljstvu na mesečnom nivou se odnose na promet pravnih lica i preduzetnika i predstavljaju procene dobijene na osnovu mesečnih varijacija i ocene trenda prometa. Po isteku tromesečja, mesečne procene se koriguju na osnovu konačnih rezultata redovnih tromesečnih statističkih istraživanja.

 

Podaci