• A
  • A
  • A
Diseminacija podataka i informacija
  • U skladu sa članom 39. Zakona o zvaničnoj statistici, Republički zavod za statistiku vrši diseminaciju rezultata pod uslovima i do nivoa koji su predviđeni Planom statističkih istraživanja.

Datum i vreme objavljivanja
  • Dnevno vreme objavljivanja za sva izdanja RZS-a je 12 časova.

    Preko Kalendara objavljivanja  u svakom momentu možete  saznati tačan datum objavljivanja statističkih izdanja. Kalendar je dostupan na našem sajtu 1. decembra tekuće godine za celu narednu godinu.

    Odstupanja od utvrđenih datuma unapred se najavljuju i obrazlažu u Kalendaru, najmanje tri dana pre definisanog roka za mesečna istraživanja, odnosno sedam dana za kvartalna, polugodišnja i godišnja istraživanja.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odsek za komunikaciju i informisanje

Sanja Aksentijević

Aleksandra Danilović

Jelena Savković

e-mail: stat@stat.gov.rs

tel: +381 11 2401 284

tel: +381 11 2412 922, lok. 335

tel: +381 11 2412 922, lok. 227

 

  Linkovi

Opšta Politika revizije

Politika objavljivanja

Politika diseminacije

Pravilnik o načinu i postupku davanja podataka koje proizvodi Republički zavod za statistiku

Pravilnik o sprovođenju cenovne politike u Republičkom zavodu za statistiku