• A
  • A
  • A
Delokrug rada
  • Republički zavod za statistiku je posebna organizacija obrazovana u skladu sa članom 26. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15).

    Republički zavod za statistiku, u tom smislu, obavlja stručne poslove koji se odnose na donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

    Pored toga, Zakonom o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) detaljnije su definisane nadležnosti, obaveze i ovlašćenja Zavoda.

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odeljenje za pravne poslove

tel: +381 11 2422 029

tel: +381 11 2412 922, lok. 291