• A
  • A
  • A
O Savetu za statistiku
  • Savet, kao sastavni deo sistema zvanične statistuke, predstavlja stručno savetodavno telo koje se, pre svega, bavi strateškim pitanjima, odnosno razmatranjem i davanjem mišljenja u vezi sa: strategijom razvoja zvanične statistike; izradom petogodišnjeg programa i godišnjih planova statističkih istraživanja; potrebama za sprovođenjem popisa; standardima; metodologijama i dr. 

    Vlada Republike Srbije, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, na sednici održanoj 08. aprila 2010. godine, donela je rešenje o obrazovanju Saveta za statistiku i imenovanju njegovih članova. Za predsednika Saveta imenovan je direktor Republičkog zavoda, a za članove predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva trgovine i usluga, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva prosvete, Ministarstva omladine i sporta, Narodne banke Srbije, Privredne komore Srbije i Statističkog društva Srbije. 

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Nataša Cvetković

e-mailnatasa.cvetkovic@stat.gov.rs
tel: +381 11 2412 922, lok. 211