• A
  • A
  • A
Građevinarstvo

Statistika građevinarstva obezbeđuje podatke o izvedenim građevinskim radovima i izdatim građevinskim dozvolama. Podaci o izvedenim građevinskim radovima  omogućavaju praćenje obima građevinske proizvodnje, i sagledavanje strukture investicionih ulaganja u građevine prema Klasifikaciji vrsta građevina, dok podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske aktivnosti. 

Broj završenih stanova
29 659
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 723
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
614 711 035