• A
  • A
  • A
Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo

Statistika poljoprivrede prikuplja i objavljuje podatke o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i promeni njenog obima, kao i podatke u oblasti ribarstva.
Za potrebe obračuna indeksa fizičkog obima poljoprivredne proizvodnje koriste se podaci redovnih istraživanja u okviru statistike poljoprivrede o proizvedenim količinama biljnih i stočarskih proizvoda, kao i podaci o prosečnim cenama proizvođača poljoprivrednih proizvoda na nivou Republike Srbije. U listu proizvoda uključeni su svi ekonomski važniji poljoprivredni proizvodi.