• A
  • A
  • A
Šumarstvo

Statistika šumarstva prikuplja i objavljuje podatke o površinama pod šumama za privatni i državni sektor, proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama na mesečnom nivou, iskorišćavanju državnih i privatnih šuma na godišnjem nivou, izvršenim radovima gajenju šuma za državni i privatni sektor na godišnjem nivou, izvršenim radovima na podizanju plantaža i intenzivnih zasada na godišnjem nivou, štetama u državnim šumama na godišnjem nivou, štetama od požara u privatnim šumama na godišnjem nivou, građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji na godišnjem nivou, i podatke o brojnom stanju i odstreljenoj  divljači.

Vesti
Vidi sve
03. jun 2024. Štete u šumama, 2023.

Ukupne štete u državnim šumama Republike Srbije u 2023. godini, iskazane po zapremini drveta, iznose 264 633 m3, od čega na štete nastale od čoveka otpada oko 24 000 m3.

Оpširnije
Podaci