• A
  • A
  • A
Registar prostornih jedinica i GIS

Registar prostornih jedinica (RPJ) je javna evidencija koja sadrži alfanumeričke i geoprostorne podatke o prostornim jedinicama i integrisana je u Geografski informacioni sistem (GIS). Podaci RPJ su javni i koriste se za potrebe evidentiranja, prikupljanja, razmene, povezivanja i obrade različitih vrsta prostornih, statističkih i drugih podataka.

Vrste prostornih jedinica koje se vode u RPJ su: Republika Srbija, autonomne pokrajine, upravni okruzi, gradovi, opštine/gradske opštine, katastarske opštine, naseljena mesta, mesne zajednice, statistički krugovi i popisni krugovi, kao i prostorne jedinice definisane Nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ): Srbija ‒ sever i Srbija ‒ jug (NSTJ1), regioni (NSTJ2) i oblasti (NSTJ3).

Podaci o RPJ preuzeti su od Republičkog geodetskog zavoda, čija je nadležnost vođenje i održavanje RPJ prema Zakonu o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru („Službeni glasnik RS”, 9/2020).

Vesti
Vidi sve
22.01.2024. - Promene kod naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova, 2023

Stanje 1. januara 2024. godine

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2023. godine nije bilo administrativno-teritorijalnih promena na nivou naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Administrativno teritorijalna podela i NSTJ nivoi 1, 2, 3
Статистички_региони_Србије.png (1)
Promene kod naseljenih mesta, opstina/gradskih opstina i gradova po godinama
tabelaplava.jpg
Arhiva
folder.png (1)
Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka (NIGP)
logo-96x96.png