• A
  • A
  • A
Životna sredina

Statistika životne sredine obuhvata oblasti statistike voda, otpada i opasnih hemikalija kao i monetarne i fizičke račune životne sredine. Podaci iz ovih oblasti koriste se za izračunavanje indikatora kojima se sagledava stanje i planiraju mere zaštite životne sredine.